Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 176 (DİĞER HÜKÜMLER)

MADDE 176- 5000 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.”