Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 100 (PATENT)

YENİ MADDE:

Kurum kararlarına itiraz

MADDE 100- (1) 99 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, Kurumun almış olduğu kararlara patent başvurusu sahibi, patent sahibi veya ilgili üçüncü kişiler tarafından kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz edilebilir. Bu madde kapsamında yapılan itirazlar Kurul tarafından incelenir.

 

GEREKÇE: 

MADDE 100 -  Maddede, Enstitünün almış olduğu kararlara karşı patent başvurusu sahibi, patent sahibi veya ilgili üçüncü kişiler tarafından kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itirazda bulunulabileceği hususu düzenlenmiştir. Ancak, patent verildiğine ilişkin ilandan itibaren altı ay içinde üçüncü kişiler tarafından yapılabilecek olan itirazlar zaten Kurulda inceleneceğinden, bu kararlara Kurul nezdinde itiraz söz konusu değildir.