Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 165 (ORTAK HÜKÜMLER)

YENİ MADDE:

Yönetmelik

MADDE 165- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurum tarafından yürürlüğe konulur.