PDF Kanun – Yönetmelik

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ve Mevzuatı

KANUN - 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu - PDF formatında görmek için buraya tıklayınız

YÖNETMELİK - 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu YÖNETMELİĞİNİ - PDF formatında görmek için buraya tıklayınız

YÖNETMELİK - Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları YÖNETMELİĞİNİ - PDF formatında görmek için buraya tıklayınız

5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

KANUN - 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun - PDF formatında görmek için buraya tıklayınız